หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 100  
 
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)