หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินของอบต.2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัก [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 24 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 [ 20 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 41  
 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอปท. [ 11 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [ 12 ธ.ค. 2556 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 20 พ.ย. 2556 ]  อ่าน : 41  
 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 3 เม.ย. 2556 ]  อ่าน : 39  
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานใบระบบ e-GR ระยะที่ 2 [ 28 ก.พ. 2555 ]  อ่าน : 40  
 
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 1 ม.ค. 2554 ]  อ่าน : 42  
 
สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 30 ธ.ค. 2553 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอปท. 2550 [ 1 ม.ค. 2550 ]  อ่าน : 34  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท. [ 1 ม.ค. 2549 ]  อ่าน : 31  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2548 ]  อ่าน : 33  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) [ 17 ก.ย. 2547 ]  อ่าน : 31  
 
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2546 [ 1 ม.ค. 2547 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2