หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (00)
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ต้น)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในปก./ชก.)
- งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด อบต. (01)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง (04)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
  งานบริหารทั่วไป
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานสวัสดิการสังคม
  งานส่งเสริมการเกษตร
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
 
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัฒนารายได้
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง (05)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ (08)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
  งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
  งานควบคุมอาคาร
  งานผังเมือง
  งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
 
  งานบริหารการศึกษา
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม