หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายบุญธรรม บุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยยาง
" มุ่งสู่การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยยึดวิถีความพอเพียง เป็นต้นแบบในการพัฒนา "
วัดห้วยยาง
งานประเพณีลอยกระทง
อบต.ห้วยยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
1
2
3
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชั่วโมง
   
นายบุญธรรม บุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
 
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการก [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 22 
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลห้วยยาง [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 14 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 75 
การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 91 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 18 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 87 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 88 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 122 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 129 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง [ 6 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 177 
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 139 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 195 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 152 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 142 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 228 
ประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.ห้วยยาง [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 88 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 131 
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภดส.๑)ประจำปี ๒๕๖๖ [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 115 
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 90 
การขยายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในร [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 88 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประการ เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโย [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 147 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 91 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 77 
ประการ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ ส.ข.ร.1) เดือนมิถุนายน 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 129 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมายานพาหนะเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต [ 6 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วน [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วน [ 4 ธ.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว5095  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.3/ว5098 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 กสธ. มท 0819.3/ว5097  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ สน.คท. มท 0808.3/ว5101 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ กพส. มท 0810.3/ว5081  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
   
   
 
ทต.ทุ่งควายกิน ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระยอง บัญชีก [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 235 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน พ [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 310 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน ม [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 226 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 226 
ทต.ทุ่งควายกิน ✅วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 👉นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง พร้อมนาย [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 335 
ทต.ทุ่งควายกิน วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 5 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 305 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิ [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 248 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 251 
ทต.ทุ่งควายกิน ✅เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566 👉นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลท [ 3 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 213 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 220 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 219 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 221 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 229 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งค [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 229 
   
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ตะกร้าสาน
สวนตายายแคมป์ปิ้ง
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้จัดงานลอยกระทงที่ไหนดี?
  หน้า อบต.
  หน้า วัดห้วยยาง
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามหน่อยค่ะ หมู่ที่ 3 รถขยะวิ่งเก็บช่วงวันไหนคะ (9 ธ.ค. 2566)    อ่าน 174  ตอบ 2  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนซึ่งจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ อบต.ห้วยยาง
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
อบต.ห้วยยาง
CLICK