หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
“เกาะเสม็ด” เกาะสวย น้ำใส หาดทรายขาว แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง
วัดท่ามะกอก ชมอุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจังหวัดระยอง
เกาะทะลุ เสน่ห์แห่งแนวปะการัง จังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
1
2
3
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อบต.ห้วยยาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน
นอกจากนี้ อบต.ห้วยยาง ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
กิจการสภา
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประการ เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโย [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 22 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะในการสรรหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณปร [ 10 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบส.ข.ร.1) ประจำเดือนร มีนาคม 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 23 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม [ 3 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่ [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการอบต.ห้วยยาง [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด [ 17 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 4 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบสขร_1)เดือน ก_พ_66 [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
 
รย 0023.3/ว3526 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ดู : 2)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3515 การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด (ดู : 1)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/9745 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ครั้งที่ 5/2566 (ดู : 16)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/9741 โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (ดู : 14)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3510 ขอส่งรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ.2565 (ดู : 12)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3509 การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 11)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3507 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 22)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3505 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 12)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3504 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 (ดู : 8)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.2/ว3508 การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) (ดู : 8)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.2/ว3506 ขอความอนุเคราะห์แจ้งปลัดเทศบาลกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ)เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ (ดู : 8)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3503 แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.5/ว9533 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม (ดู : 5)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.2/ว3468 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง (ดู : 16)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.2/ว3467 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคลและการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ดู : 12)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/9631 แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ (ดู : 17)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/9619 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี (ดู : 11)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3494 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 (ดู : 13)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3493 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 15)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
รย 0023.3/ว3492 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 9)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
   
 
   
 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 👑นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควาย [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งควายกิน 👑 เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลท [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎯แจ้งข่าวสภาองค์กรของผู้บริโภค🎯 ❌ข้อมูลประชาสัมพันธ์เตือนภัย❌ 🚙เรื่อง ถุงลมนิรภั [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งควายกิน 📌เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่น ThaiD 📌 ✅เพื่อใช้งานทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชน [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งควายกิน ✅ เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎯ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน🎯 👑เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
ทต.ทุ่งควายกิน 👑 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 👑 🏆ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน สมัยประชุมสามั [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
ทต.ทุ่งควายกิน สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งควายกิน 🎯วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566🎯 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคว [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
ทต.ทุ่งควายกิน แนะนำสถานที่บูชาสักระเจ้าแม่กวนอิมในเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ศาลเจ้าเนินสมบูรณ์ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งควายกิน 👑 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
ทต.ทุ่งควายกิน ที่ว่าการอำเภอแกลงเชิญชวนร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมเป็นร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบท [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งควายกิน การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลกฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ว่าด [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเห [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งควายกิน 👑วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 📢 นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 134 
   
 
   
 


ทต.บ้านนา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 1 กธ 9998 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 024-59-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]


ทต.บ้านนา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ยี่ห้อ CHEVROLET หมายทะเบียน บย 581 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๒๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (จำนวน ๒๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0138 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานแบบมีเท้าแขน พนักพิง ปรับระดับได้) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง กพ 7220 ระยอง) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา ซื้อน้ำดื่มแบบแก้วตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น รักษ์ป่า รักษ์น้ำ จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งควายกิน จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานแบบมีเท้าแขน พนักพิง ปรับระดับได้) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.บ้านนา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานแบบมีเท้าแขน พนักพิง ปรับระดับได้) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิ [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำตรายางของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
สอบถามหน่อยค่ะ หมู่ที่ 3 รถขยะวิ่งเก็บช่วงวันไหนคะ (19 เม.ย. 2566)    อ่าน 34  ตอบ 1  
   
 
 
 
วัดห้วยยาง
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-305-6326
สายตรงปลัด
โทร : 038-632-467
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-632-467 โทรสาร : 038-632-467 ต่อ 19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
จำนวนผู้เข้าชม 20,424 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
อบต.ห้วยยาง
CLICK