หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายบุญธรรม บุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยยาง
" มุ่งสู่การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยยึดวิถีความพอเพียง เป็นต้นแบบในการพัฒนา "
วัดห้วยยาง
งานประเพณีลอยกระทง
อบต.ห้วยยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
1
2
3
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชั่วโมง
   
นายบุญธรรม บุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง [ 6 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 105 
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 128 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 79 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 76 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 153 
ประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.ห้วยยาง [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 63 
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภดส.๑)ประจำปี ๒๕๖๖ [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 54 
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 34 
การขยายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในร [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 28 
ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
จดหมายข่าว การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประการ เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโย [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 76 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประการ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ ส.ข.ร.1) เดือนมิถุนายน 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 50 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 62 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 53 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โดยวิธีเ [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
   
   
 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหสับดีที่ 28 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคว [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 229 
ทต.ทุ่งควายกิน ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยว [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 229 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 315 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควาย [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 217 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 257 
ทต.ทุ่งควายกิน 👉ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน 👷เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าานการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควาย [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 214 
ทต.ทุ่งควายกิน 👉ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน 👷เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น **รายละเอีย [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งค [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 227 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 223 
ทต.ทุ่งควายกิน ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยว [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ✅ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน สมัยประชุมสามัญ [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 356 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 239 
   
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สวนตายายแคมป์ปิ้ง
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามหน่อยค่ะ หมู่ที่ 3 รถขยะวิ่งเก็บช่วงวันไหนคะ (19 เม.ย. 2566)    อ่าน 88  ตอบ 1  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนซึ่งจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ อบต.ห้วยยาง
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
อบต.ห้วยยาง
CLICK