หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายบุญธรรม บุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยยาง
" มุ่งสู่การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยยึดวิถีความพอเพียง เป็นต้นแบบในการพัฒนา "
วัดห้วยยาง
งานประเพณีลอยกระทง
อบต.ห้วยยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
1
2
3
 
 
   
 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชั่วโมง
   
นายบุญธรรม บุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
   
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบฯ ส [ 11 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 1 
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองประมูลเช่าที่ดินของอบต.ห้วยยาง [ 27 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 10 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกการประมูลเช่าที่ดินของอบต.ห้วยยา [ 27 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 11 
ประกาศ เรื่องเปิดประมูลราคาให้เช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งตลาดนัด [ 19 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 18 
ประกาศ กำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการหาประโยชน์ [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 42 
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2 [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 79 
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการก [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 103 
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลห้วยยาง [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 158 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 59 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 124 
การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 26 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 175 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 18 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 132 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 128 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 169 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 170 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง [ 6 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 238 
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 174 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 236 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 210 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 186 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประการ เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโย [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 213 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 138 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 127 
ประการ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ ส.ข.ร.1) เดือนมิถุนายน 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 169 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง โดย [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภ [ 10 เม.ย. 2567 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
   
   
 
ทต.บ้านนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวัน [ 7 ก.ค. 2567 ]    อ่าน 20 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควา [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อยต.ห้วยยาง ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบฯ ส [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน ม [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งควายกิน 🔥ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน🔥 🧑‍🏫เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกั [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งควายกิน 🔥ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน🔥 🧑‍🏫เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็น [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งควายกิน [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านนา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (สร้างแนวกั [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควาย [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งควายกิน 📢วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ✅นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายก [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
   
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ตะกร้าสาน
สวนตายายแคมป์ปิ้ง
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามหน่อยค่ะ หมู่ที่ 3 รถขยะวิ่งเก็บช่วงวันไหนคะ (11 ก.พ. 2567)    อ่าน 2741  ตอบ 0  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
   
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนซึ่งจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ อบต.ห้วยยาง
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
อบต.ห้วยยาง
CLICK