หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.5/ว3045  ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล้กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  [ 24 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.5/ว3015  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การส่งเสริมศักยภาพการ  [ 22 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.2/ว3009  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง (ก.อบต.จ.ระยอง) ครั้งที่ 7/2558  [ 22 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.3/ว2989  การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "รายได้ขององค์กรปกครองบส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเ  [ 21 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.2/ว2979  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จ  [ 21 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.5/ว2953  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงิ  [ 21 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.5/ว2951  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงิ  [ 21 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.5/ว9695  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบัง  [ 21 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.3/ว2950  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท.  [ 21 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.2/ว2914 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  [ 16 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.2/ว2915  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังค  [ 16 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.1/ว2898  กิจกรรมจัรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  [ 16 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.5/2896  ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  [ 16 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.1/ว2858 วิทยุสื่อสาร เปลี่ยนแปลงจุดตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  [ 15 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.5/ว2863  รายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  [ 15 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.3/ว2866  การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.)  [ 15 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.5/ว2874  แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้า  [ 15 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.3/ว2859  แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  [ 15 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.5/ว2838  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2558 ]  
รย 0023.5/ว2852  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ  [ 15 ก.ค. 2558 ]  
 
<< หน้าแรก...    687    688    689    (690)    691    692    693    ... หน้าสุดท้าย >> 702