หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย0023.3/ว1805 ประกาศคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.3/ว1750 เชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การร่วมกันรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น (ดู : 9) [ เอกสาร1 ]  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.3/ว1790 แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. (ดู : 9)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.3/ว1783 โครงการเพื่อบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0 (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๙) และขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ดู : 8)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.3/ว1784 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้กำกับ ติดตาม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 3 (ดู : 8)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.3/ว1787 การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 (Thailand Smart City Expo 2024) (ดู : 5)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.3/ว1788 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของระบบ G Code (ดู : 5)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.3/ว1789 ขออความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของ สนง.ป.ป.ท. (ดู : 6)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.1/ว1786 แนวทางการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของ อปท. (ดู : 15)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.4/ว12 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Traffy Fondue (ดู : 19)  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.6/ว1767 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกราณต์ ประจำปี 2567 (ดู : 8)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.6/ว1768 รายงานผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ (ดู : 6)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
รย.0023.3/6504 การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน Local Service กับแอปพลิเคชัน ทางรัฐ (ดู : 4)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.3/ว1759 การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ (ดู : 6)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.3/ว1763 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 3)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
0023.3/ว1756 แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบ สามารถ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสาได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือเล่มนี้ (ดู : 17)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.3/ว1749 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย (ดู : 8)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.6/ว1742 กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ดู : 12)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.6/ว1741 ประกาศผลการประกวดคัดเลือก (นักประดิษฐ์ อลถ. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 11)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.6/ว1743 การดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) (ดู : 14)  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
 
1    2    (3)    4    5    6    ... หน้าสุดท้าย >> 702