หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว1865 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) (ดู : 10)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.2/ว1864 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยองประจำปี พ.ศ 2567 (ดู : 17)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.2/ว6906 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ.2567 (ดู : 14)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.6/ว1820 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) (ดู : 21)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.5/ว1849 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 9)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.6/ว1843 วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 (ดู : 14)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.5/ว1840 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณพ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใช้งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่3 เม.ย.-มิย.2567 (ดู : 17)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
รย 0023.5/ว1839 อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 (ดู : 6)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.5/ว1841 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 16)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.3/ว1833 แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 (ดู : 7)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.2/ว1831 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี (ดู : 8)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.5/6654 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.5/ว1817 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน สำหรับบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 3)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.6/ว1818 การจัดกิจกรรมวันดินโลก (ดู : 5)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.6/ว1819 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ดู : 4)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.3/ว1811 การจัดทำกิจกรรมอำนวยการความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.3/ว1814 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ เพื่อให้เยาวชนใช้เป็นกรอบแนวความคิด ในการตรวจสอบตนเองด้านคุณธรรม (ดู : 12)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.3/ว1812 ขอความอนุเคราะห์แจ้งแผนปฎิบัติงานการตรวจสอบ (ดู : 11)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.3/ว1813 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ (ดู : 11)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
รย0023.3/ว1806 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 12)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
 
1    (2)    3    4    5    ... หน้าสุดท้าย >> 702