หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาด้านทิศตะวันตกของอำเภอแกลง
 
ภูมิอากาศ
 
   
  ช่วงฤดูร้อน ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
  ช่วงฤดูฝน ระหว่าง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
  ช่วงฤดูหนาว ระหว่าง เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
ด้านศาสนา
 
   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานซึ่งเป็น
วัด จำนวน 2 แห่ง คือ
  วัดคงคาวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  วัดห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
มีสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง คือ
  สำนักสงฆ์เนินทราย 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อกันมา เช่น การทำบุญตักบาตร
ในวันและเทศกาลสำคัญต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา
นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สำคัญที่ยังคงดำรงรักษาไว้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
 
การศึกษา
 
   
ในเขตพื้นที่มีสถานที่สำหรับการศึกษา และสถานที่สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  2) โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่
    1. โรงเรียนวัดคงคาวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    2. โรงเรียนบ้านห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  3) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนห้วยยางศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 - 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางอีก 1 แห่ง รวมเป็น 10 แห่ง
  5) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
  6) จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
  7) การศึกษาตามอัธยาศัยตำบลห้วยยาง (กศน.) ตั้งอยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 
การสาธารณสุข
 
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
ความปลอดภัยในท้องถิ่น
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-632-467 โทรสาร : 038-632-467 ต่อ 19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
จำนวนผู้เข้าชม 20,416 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10